Το Project

Ενεργειακή αναβάθμιση

πολυκατοικίας στον Ταύρο

project building outside1
project building outside2

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ), έχοντας μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια έργα, πρόκειται να υλοποιήσει το δεύτερο πιλοτικό έργο «Passivistas: The Tavros Project» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος RINNO σε συνεργασία με τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και το ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Το πιλοτικό έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικίας στον Ταύρο, σύμφωνα με τις αρχές του Παθητικού Κτιρίου. Το κτίριο θα λειτουργεί ως living lab με συνεχείς δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης, δράσεις ενημέρωσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Ενεργειακή αναβάθμιση

Η σωστή κίνηση, τη σωστή στιγμή

Την τελευταία δεκαετία έχουν διενεργηθεί αρκετά προγράμματα κρατικής επιχορήγησης, ωστόσο δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατή η αποτελεσματική ένταξη των πολυκατοικιών σε αυτά τα προγράμματα.

Τα κύρια ζητήματα, μεταξύ άλλων, είναι η αδυναμία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα ολιστικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, οι περιορισμοί από την πολεοδομική νομοθεσία, η έλλειψη ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων και άλλων οικονομικών κινήτρων. Τέλος, σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι: η έλλειψη κατάρτισης των μηχανικών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, το χάσμα μεταξύ της προσομοίωσης και της πραγματικής συμπεριφοράς των κτιρίων και η συνολική έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών/χρηστών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον το 80% των υφιστάμενων κτιρίων στα αστικά κέντρα θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2050, το ΕΙΠΑΚ πιστεύει ακράδαντα, ότι είναι απαραίτητο να παρέμβει με μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία θα δημιουργήσει έναν αξιόπιστο σχέδιο δράσης και μια στρατηγική ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης για τις πολυκατοικίες, προκειμένου να βελτιωθεί το υπάρχον κτιριακό απόθεμα και να συμβάλει στους στόχους της ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2030.

ΣΤΗΡΙΖΩ
Συμμετάσχετε και υποστηρίξτε τον σκοπό μας για τη βελτίωση αυτής της κατοικίας στο "Tavros Project"