Η Ιδέα

Ελαχιστοποίηση

της απαίτησης θέρμανσης και ψύξης κατά 90%

Μία τυπική εργατική πολυκατοικία, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του '70 για να φιλοξενεί πρόσφυγες με έκταση περίπου 750 m2, πρόκειται να ανακαινιστεί ενεργειακά σύμφωνα με το Πρότυπο Παθητικού Κτιρίου.

Ψύξη

90%

Θέρμανση

Οι στόχοι της ανακαίνισης είναι η ελαχιστοποίηση της ζήτησης θέρμανσης και ψύξης κατά 90%, επιτυγχάνοντας παράλληλα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες θερμικής άνεσης. Επιπλέον, με την εγκατάσταση ενός μικρού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η παραγωγή ενέργειας του κτιρίου θα ξεπεράσει την κατανάλωση του κτιρίου και θα γίνει ένα Κτίριο Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου με τον απλούστερο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά, το αποτύπωμα άνθρακα του κτιρίου θα εξαλειφθεί και οι απαιτήσεις για κτίρια ανθρακικά ουδέτερα, που θα εφαρμοστούν από το 2030, θα καλυφθούν σήμερα χωρίς τεράστιες επενδύσεις σε Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεγάλης κλίμακας.

Καταγραφή

εσωτερικής θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και συγκέντρωσης CO2 για δύο χρόνια

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πραγματοποίησε τη μελέτη προσομοίωσης του ενεργειακού ισοζυγίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου RINNO. Έχουν ήδη εγκατασταθεί προηγμένα συστήματα καταγραφής για τη μέτρηση της θερμικής άνεσης και της κατανάλωσης ενέργειας πριν από την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτά τα συστήματα θα παρακολουθούν την εσωτερική θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία και τη συγκέντρωση CO2 για δύο χρόνια, ένα χρόνο πριν την ανακαίνιση και ένα χρόνο μετά την ανακαίνιση. Το έργο στοχεύει όχι μόνο στη δημιουργία ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου, αλλά και στην αύξηση της ποιότητας της θερμικής άνεσης στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Η πολυκατοικία τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου και του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για πέντε χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κατοίκων, οι οποίοι αποδέχονται και δεσμεύονται για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για το έργο. Τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν από το ΕΙΠΑΚ για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ανακαίνιση όλων των συγκροτημάτων πολυκατοικιών και κοινωνικών κατοικιών της ευρύτερης περιοχής Ταύρου – Μοσχάτου – Καλλιθέας – Δρουγουτίου. Τέλος, στοχεύει στη δημιουργία νέων καινοτόμων στρατηγικών χρηματοδότησης για την προσέλκυση επενδυτών και εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίες θα αναλάβουν να φέρουν έγκαιρα τα κτίρια της περιοχής στα πρότυπα nZEB, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τι είναι το Παθητικό Σπίτι;

Το Παθητικό Κτίριο είναι ένα πρότυπο σχεδιασμού που επιτυγχάνει θερμική άνεση με ελάχιστη θέρμανση και ψύξη χρησιμοποιώντας 5 βασικές αρχές: Μόνωση, αεροστεγανότητα, κατάλληλο σχεδιασμό παραθύρων και πορτών, συστήματα αερισμού με ανάκτηση θερμότητας και ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών. Η ιδέα ξεκίνησε από τη Γερμανία τη δεκαετία του 1990 και το 2022 έχει μελετηθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η ιδέα του Παθητικού Κτιρίου έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία από το 2010 μέσω του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου.

Τι προσφέρει το Παθητικό Σπίτι;

Διασφάλιση ποιότητας! Το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου θεωρείται το καλύτερο στον κόσμο, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, διότι μέσω μιας απαιτητικής διαδικασίας πιστοποίησης επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ της πραγματικής απόδοσης του κτιρίου και της μοντελοποίησης μέσω λογισμικών υπολογισμού ενεργειακού ισοζυγίου. Μετά τη διαδικασία πιστοποίησης και χρησιμοποιώντας το επικυρωμένο λογισμικό PHPP, το χάσμα απόδοσης μεταξύ θεωρίας και πράξης εξαλείφεται. Αυτό δίνει τη σιγουριά στο μηχανικό μελετητή να προβλέψει την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου με ακρίβεια.

Βασικά Στοιχεία από το Έργο Passivistas: Project Παπάγου

Το έργο υλοποιήθηκε το 2015

Μια μονοκατοικία 150m2 στον Παπάγο, κατασκευής 1965 αναβαθμίστηκε ενεργειακά σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου του 2015. Το κτίριο χρειαζόταν 3,5 τόνους πετρελαίου για θέρμανση και κόστιζε περίπου 3.500€, ενώ η εσωτερική θερμοκρασία τον χειμώνα ήταν από 15℃ έως 18 ℃. Μετά την ανακαίνιση η απαίτηση θέρμανσης και ψύξης είναι 10 φορές μικρότερη, ενώ η ποιότητα εσωτερικού αέρα βρίσκεται σε άριστα επίπεδα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01

Χωρίς Χάσμα Απόδοσης

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενός Παθητικού Κτιρίου είναι η εξάλειψη του χάσματος απόδοσης μεταξύ της θεωρητικής μελέτης και της μετρούμενης πραγματικής κατανάλωσης. Στα παρακάτω διαγράμματα για την ενέργεια θέρμανσης και ψύξης η θεωρητική και η πραγματική μετρούμενη κατανάλωση είναι παρόμοια, καθώς λαμβάνονται μέσες τιμές από μετρήσεις 7 ετών.

Ενέργεια Θέρμανσης

No Data Found

Ενέργεια Ψύξης

No Data Found

02

Συνθήκες Εσωτερικού Χώρου

Ένα Παθητικό Κτίριο διατηρεί ετήσια εσωτερική θερμοκρασία μεταξύ 20℃ και 25℃, σχετική υγρασία μεταξύ 35-55% και συγκέντρωση CO2 κάτω από 1000ppm. Το εύρος θερμοκρασίας είναι πάντα μεταξύ 20℃ και 25℃ ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία.

Θερμοκρασία

No Data Found

03

Ανεξαρτησία από το ενεργειακό κόστος

Το κόστος ενέργειας θέρμανσης και ψύξης είναι συνολικά 150€ για ολόκληρο το κτίριο σε μία μέση μέτρηση 7 ετών.

Κόστος Ενέργειας

No Data Found

ΣΤΗΡΙΖΩ
Συμμετάσχετε και υποστηρίξτε τον σκοπό μας για τη βελτίωση αυτής της κατοικίας στο "Tavros Project"