Στόχοι

Στοχεύοντας

να δημιουργηθεί ένα από τα πιο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ελλάδα

Το έργο “Passivistas: Τhe Τavros project” στοχεύει στη δημιουργία ενός από τα καλύτερα κτίρια στην Ελλάδα, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, αλλά φιλοδοξεί επίσης να έχει αντίκτυπο σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες. Κατά τη φάση κατασκευής αλλά και για τα πέντε επόμενα χρόνια το έργο θα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα σχετικά με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές που περιλαμβάνονται στο κτίριο.

01

Περιβαντολλογικά

Η απαίτηση θέρμανσης του κτιρίου προβλέπεται να μειωθεί κατά 90% σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση ενώ θα θερμαίνεται μόνο με ηλεκτρική ενέργεια. Η απαίτηση θέρμανσης πριν την ανακαίνιση έχει υπολογιστεί με συνθήκες εσωτερικού αέρα από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Η παραγωγή ενέργειας των ηλιακών συλλεκτών αναμένεται να υπερβαίνει τη συνολική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τροφοδοτεί το δίκτυο με περισσότερη καθαρή ενέργεια σε σύγκριση με τη χρήση του.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 9O%

Πριν & Μετά την ανακαίνιση

No Data Found

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 9O%

Πριν & Μετά την ανακαίνιση

No Data Found

Εκτιμάται ότι οι ισοδύναμες εκπομπές CO2 θα μειωθούν σχεδόν κατά 80%. Το όφελος της παραγόμενης ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά θα οδηγήσει σε εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών CO2, πράγμα που σημαίνει οτι το ανθρακικό αποτύπωμα του κτιρίου θα είναι μηδενικό.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 8O%

Εκπομπές CO2

No Data Found

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 8O%

Εκπομπές CO2

No Data Found

02

Κοινωνικά

Ποιότητα ζωής

Το εγχείρημα θα επηρεάσει θετικά τους χρήστες του κτιρίου, των οποίων η ποιότητα ζωής πρόκειται να βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ενεργειακή φτώχεια, που πλήττει μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα, δεν θα αποτελεί πλέον πρόβλημα καθώς το κτίριο θα λειτουργεί συνεχώς μεταξύ 20 και 25 °C, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα τη σχετική υγρασία (35-55%) και τα επίπεδα CO2 (κάτω από 1000 ppm) οδηγώντας σε μια κορυφαία ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

Ζωντανό Εργαστήριο

Το κτίριο θα λειτουργεί ως ζωντανό εργαστήριο για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης για τα επόμενα πέντε χρόνια. Με τη συγκατάθεση των χρηστών, θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις και επίδειξη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανακαίνισης και λειτουργίας για διαφορετικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, μηχανικών, εμπόρων και του ευρύτερου κοινού, με στόχο τη διάδοση και την έμπνευση για παρόμοια έργα σε όλη την Ελλάδα.

250 Παρόμοια Κτίρια

Το κτίριο αυτό βρίσκεται σε μια περιοχή με περισσότερα από 250 παρόμοια κτίρια, το έργο είναι το τέλειο παράδειγμα ενός γρήγορου και οικονομικά αποδοτικού έργου ανακαίνισης και, μέσω της επανάληψης, ο δήμος και όλες οι σχετικές αρχές μπορούν να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο πλαίσιο για την ανακαίνιση των κτιρίων παρέχοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε περισσότερους από 4500 πολίτες.

03

Οικονομικά

Οι χρήστες του κτιρίου πρόκειται να επηρεαστούν άμεσα οικονομικά από αυτό το έργο. H εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει θα τους εξασφαλίσει ένα πρόσθετο εισόδημα που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Ενώ σε όλη την Ευρώπη το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες, οι χρήστες δεν θα επηρεάζονται πλέον από τις τιμές της ενέργειας καθώς η συνολική ενέργεια καλύπτεται από τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο.

Εκτός από το ίδιο το κτίριο, ολόκληρη η περιοχή έχει μελετηθεί σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν οι τεράστιες δυνατότητες για ενδιαφερόμενους φορείς του κατασκευαστικού κλάδου και τους παρόχους ενέργειας.
Στόχος είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης επενδυτικής στρατηγικής, στην οποία θα εμπλακούν σημαντικοί νέοι παίκτες όπως οι παροχοι ενέργειας και οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, και η οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί επαναλαμβανόμενα σε όλη την Ελλάδα.

Στο παρακάτω γράφημα μπορείτε να δείτε το κόστος ενέργειας για την πολυκατοικία σε τρία διαφορετικά σενάρια.

Σενάριο 1

Το ενεργειακό κόστος ενώ το μη ανακαινισμένο κτίριο έχει εσωτερική θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς.

Σενάριο 2

Το ενεργειακό κόστος ενώ η εσωτερική θερμοκρασία στο μη ανακαινισμένο κτίριο είναι από 16 έως 28 βαθμούς.

Σενάριο 3

Το ενεργειακό κόστος μετά την ανακαίνιση ενώ η εσωτερική θερμοκρασία είναι από 20 έως 25 βαθμούς.

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

Κόστος Ενέργειας (Οι τιμές ενέργειας έχουν εξαχθεί χρησιμοποιώντας τιμή κιλοβατώρας 0.25€/kWh)

No Data Found

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

Κόστος Ενέργειας (Οι τιμές ενέργειας έχουν εξαχθεί χρησιμοποιώντας τιμή κιλοβατώρας 0.25€/kWh)

No Data Found

ΣΤΗΡΙΖΩ
Συμμετάσχετε και υποστηρίξτε τον σκοπό μας για τη βελτίωση αυτής της κατοικίας στο "Tavros Project"